Dukát Svatováclavský

… je označení pro zlaté mince, které byly v Československu raženy od roku 1923. Oficiální název mince je Československý dukát. Svatováclavský dukát nebyl zákonným platidlem… ale mincí obchodní… která neměla určenou nominální hodnotu. Dukát má hmotnost 3,49 gramů a ryzost 0,986. Duchovním otcem vydávání československých dukátů… byl ministr financí Alois Rašín.

Obraz na minci

… na líci dukátu je zobrazen vévoda Václav, v drátěné košili, s mečem, pláštěm a kožešinovou čepicí, v pravé ruce drží korouhev a v levé ruce štít s orlicí, postava je nad koleny ukončena pěti obloučky, vedle nichž jsou značky autorů grafického návrhu (vlevo O Š a vpravo B), po obvodu vidíme nápis: „NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM“, který končí ozdobným znaménkem.

… na rubu dukátu je malý znak státu s dvojitou snítkou lípy po obou stranách štítu, dokola s nápisem „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“, mezi štítem a nápisem jsou obloučky. Okraj mince je vroubkovaný, na rubu i na líci s plochou obrubou a perlovcem, který k obrubě zevnitř přiléhá.

Veřejná soutěž k návrhu

Na výtvarný návrh dukátu byla z podnětu ministerstva financí vypsána veřejná soutěž, které se mohli zúčastnit pouze občané Československé republiky. Návrhy posuzovala odborná porota složená z předních československých výtvarníků (jako např. Jan ŠtursaBohumil KafkaCelda KloučekJakub Obrovský) a také v ní zasedal první předseda Numismatické společnosti čs. Eduard Fiala.

Porota vybírala z více jak 80 anonymních návrhů. Vítězem se stal návrh opatřený heslem „Cimbuří“, jehož autoři byli dva významní výtvarníci – malíř a grafik Jaroslav Benda a profesor Otakar Španiel. Jejich návrh byl po malých úpravách realizován. Podobu dukátu, před podlehnutím smrtelnému zranění z atentátu, schválil ministr financí Alois Rašín.

Ražba dukátů

Ražbu dukátů zajišťovala mincovna Kremnica. Slitina pro ražbu mince je tvořena směsí zlata (986 1/9 dílů) a mědi (13 8/9 dílů). Z jednoho kilogramu mincovního zlata tak bylo vyraženo 286,4594075 dukátů… a z jednoho kilogramu ryzího zlata by bylo vyraženo 290,4940836 dukátů.

Jednoduché dukáty se v roce 1923 prodávali zájemcům, kteří se přihlásili podle vyhlášky ministerstva financí, za cenu 120 Kč. ( rok 1929 plat dělníka 500 až 600 korun měsíčně ) Dukáty byly raženy ve stejné podobě i v dalších letech až do roku 1939.

informace čerpány: Wikipedie, Macho & CHlapovič katalog 2020, počty ražených dukátů ze zdroje Národní archiv ČR a fond MF-1